• Câu hỏi: Apply vs Apply to

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 06/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • chào admin ạ!
  Từ nào là "yêu cầu" trong câu này ạ!
  "For more information on the new product or to apply for a health Factory card,..."
  Khác biệt giữa apply for với apply to là gì ạ! em thấy admin dịch là yêu cầu ạ!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong câu đó (và cả đáp án 3B) thì "apply" sẽ được hiểu tương đương với "yêu cầu". Nếu dịch chính xác hơn thì "apply" mang nghĩa "đăng ký", thì "đăng ký làm thẻ" sẽ tương tự nghĩa với "yêu cầu làm thẻ" nha.

  Ngược lại, "apply to" không bao giờ mang nghĩa trên, mà là "áp dụng với". Cụm này thường dùng khi nói các quy tắc, điều khoản,... áp dụng với một cái gì đó.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này