• Câu hỏi: Hiện tại đơn và Hiện tại hoàn thành

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 19/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ad ơi ở câu “ This has been Rob with the 7 o'clock traffic update” vì sao lại dùng “this has been “ mà không phải là “ this is “ ạ
  Em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đó là vì câu nói đó nằm gần cuối, nghĩa là Rob đã cập nhật tin tức giao thông suốt khoảng thời gian qua, là một hành động kéo dài đến hiện tại, nên dùng thì hiện tại hoàn thành nha.

  Giả sử bạn muốn dùng thì hiện tại đơn thì câu đó nên nằm đầu, để người nghe biết rằng bây giờ là Rob cập nhật tin tức giao thông.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này