• Câu hỏi: Nghĩa và cấu trúc của "pay attention to"

  Nguyễn Thị Thu Ngân
  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thu Ngân, vào ngày 19/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • You'll want to pay close attention to this part. Nhờ ad phân tích sát ngữ nghĩa câu này

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Về nghĩa, câu này dùng để thu hút sự chú ý của người nghe. Người nói nói câu này như một dấu hiệu rằng phần đó là phần chính, phần quan trọng để những người nghe có thể chuẩn bị tinh thần, tập trung nghe phần đó hoặc chuẩn bị giấy bút để ghi chú. Ngoài ra, đây cũng là một lời khuyên người nghe nên chú tâm theo dõi phần này vì "the data is extremely interesting and educational" (phần dữ liệu này cực kỳ thú vị và có tính giáo dục cao).

  Ta có "attention" là sự chú ý, tập trung, khi đi với "close" tạo thành cụm từ phổ biến "close attention" nghĩa là để ý kỹ, chú ý kỹ.

  Về ngữ pháp, câu này chỉ có 1 cấu trúc là "pay attention to something/someone" (chú ý đến việc gì/ai đó). Từ đó ta nên nhớ khi muốn nói đến ý tương tự ta phải dùng động từ "pay".

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này