• Câu hỏi: Chọn câu sai

  Uyên
  Được hỏi bởi Uyên, vào ngày 13/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Bạn ơi câu 2 đáp án đúng là D: He won a gold medal in Sydney chứ. Hệ thống đang tô đáp án đúng là C.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong câu 2, câu hỏi là tìm ra đáp án KHÔNG ĐÚNG nha bạn. Theo như giải thích ở trên, 3 chi tiết ở 3 câu A, B và D đều có trong bài, riêng C là ý sai.

  Trong bài nói "Then, in 1988, while watching the Seoul Olympics from his hospital bed...", nghĩa là vào năm 1988, anh này "đang xem một trận đấu Thế vận hội Olympics ở Seoul khi nằm trên giường bệnh của mình..." trong khi câu C nói "He participated in the 1988 Seoul Olympics", nghĩa là anh ấy "đã tham gia vào Thế vận hội ở Seoul năm 1988", là sai với đề nên ta chọn C.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này