• Câu hỏi: Rút gọn mệnh đề quan hệ

  Việt Anh

  Được hỏi bởi Việt Anh, vào ngày 07/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Câu này rút gọn mệnh đề quan hệ thế nào?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu bạn đang thắc mắc về khái niệm rút gọn mệnh đề quan hệ thì hãy xem trong đường dẫn.

  Nếu bạn thắc mắc câu trên sử dụng nó ở vị trí nào, thì chính là đoạn gạch chân sau:
  "due to the large number of product flaws which are (being) reported" => "due to the large number of product flaws being reported"

  Thông thường, "being" khi rút gọn ta lược bỏ luôn, nhưng giữ lại thì câu vẫn đúng ngữ pháp. Các trường hợp giữ lại "being" thường là do mệnh đề quan hệ gốc dùng thì tiếp diễn.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO