• Câu hỏi: Sao that k được ạ...

  CỐ GẮNG LÊN NÀO
  CỐ GẮNG LÊN NÀO, hỏi vào lúc 07:58, 19/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Sao that k được ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong một câu mệnh đề quan hệ không xác định (tức là câu mệnh đề quan hệ có 2 dấu phẩy bên 1 mệnh đề) thì mình không được dùng đại từ quan hệ "that" nha. Mình chỉ được dùng "that" khi câu mệnh đề quan hệ là câu xác định (tức là không có dấu phẩy nào trong câu hết).

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời