• Câu hỏi: Cau nay sao khong dung despite duoc admin nhi?...

  Thành
  Được hỏi bởi Thành, vào ngày 10/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cau nay sao khong dung despite duoc admin nhi?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Do "despite" (và cả "in spite of") đều được dùng như một giới từ, tức là sau nó phải là một (cụm) danh từ, nên không điền vào chỗ trống được do sau chỗ trống là một mệnh đề có chủ ngữ và động từ đầy đủ.

  Để nối hai mệnh đề với nhau, ta chỉ có thể dùng liên từ, và trong cả 3 đáp án liên từ A, B và D, đáp án B "even though" phù hợp về nghĩa nhất nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này