• Câu hỏi: Giới từ đi kèm từ loại

  ThanhBinh
  Được hỏi bởi ThanhBinh, vào ngày 21/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chưa hiểu lắm. 😢

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trước tiên thì bạn hãy lưu ý cấu trúc "have + tân ngữ + to V" (có + cái gì đó + để làm gì đó).
  Đề đã cho ta sẵn "have" và "no pen", vậy thì ta chỉ cần điền "to V" vào.

  Tuy nhiên, có đáp án A và C đều bắt đầu bằng "to write", với đáp án C có thêm giới từ "with" cuối câu. Đây là trường hợp sử dụng giới từ đi kèm với động từ. Như trong tiếng Việt ta nói là "viết bằng/với cây bút", thì trong tiếng Anh cũng phải có giới từ thay thế cho từ in đậm, là "(to) write with a pen".

  Do đảo tân ngữ (cây bút) lên trước, khi này ta chỉ cần điền động từ và giới từ đi kèm thôi, tức là "to write with". Ngoài ra, "I have no pen to write with" thật ra chỉ là một cách khác để nói "I don't have a pen to write with".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này