• Câu hỏi: Cho mình hỏi tại sao câu số 1 không chọn được đáp án C mà lại chọn B ạ?...

  Việt
  Được hỏi bởi Việt, vào ngày 08/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cho mình hỏi tại sao câu số 1 không chọn được đáp án C mà lại chọn B ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu chỉ xét riêng về nghĩa thì bạn cũng thấy là chỉ có đáp án B là thích hợp. Ngoài ra, thường danh từ trước động từ "rely on" sẽ là một danh từ chỉ người hoặc một đại từ dành cho người. Nếu câu đó là "...so we will _____ you to order the lunch for tomorrow's staff meeting" thì ở đây bạn sẽ có thể dùng "rely on" nha bạn.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này