• Câu hỏi: Câu này xin chỉ cho em biết động từ chính chia VInf là từ nào a?vì sao would Hà ve learned không phải là dấu hiệu nbiet...

  Xuan Quynh
  Xuan Quynh, hỏi vào lúc 19:05, 20/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Câu này xin chỉ cho em biết động từ chính chia VInf là từ nào a?vì sao would Hà ve learned không phải là dấu hiệu nbiet

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Phần giải thích của mình đang nói về mệnh đề điều kiện loại 1 của câu, thì mình phải xét từ "if" trở về sau nha. Đoạn sau dấu / và được in đậm là đoạn bạn cần chú ý đến nha.

  I thought by now we would have learned the lesson that / if we ignore overhead, we will underestimate our expenses.

  Tất cả những thứ trước đó chỉ là thông tin thêm cho mệnh đề điều kiện này. Cụm động từ "will underestimate" của mệnh đề điều kiện này là chỗ trống, và mình xác định được đây là điều kiện loại 1 do vế đầu "If we ignore overhead" có động từ chia ở thì hiện tại đơn, nên ta chọn động từ tương lai đơn "will underestimate" để hoàn thành cấu trúc của câu điều kiện loại 1.

  Cụm động từ "would have learned" không phải là dấu hiệu vì nó không ảnh hưởng đến mệnh đề sau đó, nên mình không thể dựa vào nó để chia động từ cho các mệnh đề sau đó được, mà phải lấy thì/động từ của chính mệnh đề mình đang tìm làm dấu hiệu nha.

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời