• Câu hỏi: Động từ dạng rút gọn

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 11/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ad ơi he'd tức laf he would đúng ko a
  Em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Khi viết tắt "He'd" thì có 2 trường hợp: 1 là "He would" + V nguyên mẫu (mang nghĩa trong tương lai), 2 là "He had" + V3/ed (mang nghĩa trong quá khứ - dạng quá khứ hoàn thành)

  Trong câu này, ta thấy động từ sau "He'd" là "look" nên suy ra được "He'd" ở đây là "He would" nhé.

  Đồng thời, nếu xét về nghĩa, ta nhận thấy "He'd look at it today.", tức là việc anh ấy xem chưa xảy ra (nằm ở tương lai)

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này