• Câu hỏi: mình nghĩ thay thế cho tân ngữ thì phải dùng whom chứ...

  Phongdt139
  Được hỏi bởi Phongdt139, vào ngày 05/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • mình nghĩ thay thế cho tân ngữ thì phải dùng whom chứ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Do xét trong cụm mệnh đề quan hệ đó thì "an intepreter" không phải là một tân ngữ của ai cả mà cả cụm "an interpreter...language skills" là một cụm danh từ, nên ta dùng "who".

  Nếu bạn muốn dùng "whom" thì sẽ như sau:
  "While abroad, an interpreter whom he travels with was well known for his excellent language skills."
  Như bạn thấy, có đại từ "he" sau vị trí đại từ quan hệ thì ta mới dùng "whom" nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời