• Câu hỏi: Danh động từ V-ing và danh từ

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 07/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  1. Cho em hỏi thường hai danh từ đi chung danh từ phụ không thể là số nhiều sao ở câu này "earnings growth " earnings lại thêm "s" ạ!
  2. Có cách nào loại câu B(danh động từ) mà k dịch không ạ! về mặt ngữ pháp ráp câu B có đúng ngữ pháp k ạ!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  1. Vì "earnings" chỉ có đúng một dạng số nhiều này, không có dạng số ít nha. Trường hợp bạn nói chỉ áp dụng cho những danh từ đếm được thôi, và ta dùng các danh từ này ở số ít. Nếu danh từ đó chỉ có đúng một dạng số nhiều (jeans, pants, shorts, glasses*,...) thì ta không đổi gì nó.
  *glasses = mắt kính

  2. Ghép vào thì về riêng mặt ngữ pháp câu vẫn đúng, nhưng về mặt nghĩa thì chắc chắn nghe rất lạ. Danh động từ V-ing ám chỉ bản thân một hành động gì đó, tức là "growing = việc tăng trưởng", còn danh từ chỉ một khái niệm gì, tức là "growth = sự tăng trưởng".
  So sánh hai cụm này, ta thấy rõ ràng "growth" hợp lý hơn về mặt nghĩa. Ngoài ra, một số danh động từ V-ing hầu như không bao giờ dùng nếu như đã có danh từ cùng nghĩa, như "growing" và "growth" ở đây.

  Nếu dùng "growing" ở dạng động từ V-ing thì mình chỉ nghĩ tới được nghĩa "trồng (cây)", VD:
  "Growing strawberries is hard." => Việc trồng cây dâu rất khó.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này