• Câu hỏi: Phân biệt giữa "expert in", "expert on" và "expert at"

  Trần Minh Quân
  Được hỏi bởi Trần Minh Quân, vào ngày 23/02/2020
 • Phân biệt giúp mình cách dùng của expert in/on/at với ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Khi dùng từ "expert" (chuyên gia), ta đang muốn nói về một người có chuyên môn cao, hiểu biết rộng hoặc có tài năng về một lĩnh vực/hoạt động nào đó.

  - Cụm "expert at" sẽ được dùng chủ yếu cho các hoạt động (activities) để ám chỉ người này rất giỏi/rất điêu luyện về nó.

  Ví dụ:

  He is an expert at playing chess = He plays chess really well. (Anh ấy chơi cờ vua rất giỏi/Anh ấy là trùm chơi cờ vua)

  My brother is an expert at swimming = My brother swims really well. (Anh tôi bơi rất giỏi)

  - Cụm "expert on" hoặc "expert in" sẽ được dùng cho các lĩnh vực hiểu biết, chuyên ngành, đề tài (fields, subjects, topics) để ám chỉ người này có kiến thức rất rộng, hiểu biết rất nhiều về lĩnh vực được nói đến. 

  Ví dụ:

  Ms. Hannah is an expert on American history = Ms. Hannah knows a lot about American history. (Cô Hannah là một chuyên gia về lịch sử Hoa Kỳ)

  His uncle is an expert in computer science = His uncle knows a lot about computer science. (Chú của anh ấy là một chuyên gia về khoa học máy tính)

  Lưu ý: Cả hai cụm từ này đều đúng nhưng cụm "expert on" sẽ phố biến hơn nhiều.

  - Ngoài ra ta còn có cụm "expert with" + object: dùng để nói về khả năng sử dụng điêu luyện một dụng cụ/vật dụng nào đó

  Ví dụ :

  He is an expert with a sword. (Anh ấy dùng kiếm rất điêu luyện)

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này