• Câu hỏi: "One" đóng vai trò là đại từ?

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 14/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  Ở đáp án C, theo như em xem lý thuyết là "one: đại từ số ít" vậy nó đứng một mình như các đại từ bất định khác là không được hay sao ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "One" có thể đóng vai trò là một đại từ số ít đứng riêng được như bạn nói, chỉ một ai/cái gì đó (được suy ra từ ngữ cảnh). Thông thường, ta sẽ dùng chúng khi ta chọn ra một cá thể trong một tập thể nào đó. VD:
  "I have a lot of friends. One of them is from Singapore." => Tôi có rất nhiều bạn. Một người trong đó đến từ Singapore.
  "I have two pens. One is red, the other is blue." => Tôi có hai cây bút. Một cây màu đỏ, cây còn lại màu xanh.

  Ở đây ta không dùng "one" được là vì ở đầu câu đã có "one scientist" rồi, tức là đã xác định là có một nhà khoa học nào đó có ý kiến nào đó. Nếu muốn nói một nhà khoa học khác có ý kiến khác nữa, ta bắt buộc phải dùng "another" để xác định là có thêm một cá thể nữa.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này