• Câu hỏi: Conducive to

  Thảo

  Được hỏi bởi Thảo, vào ngày 05/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • conductive to nghĩa là gì ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn lưu ý là "conducive to", không có "t". Bạn hiểu cụm này như là "giúp, tạo điều kiện cho (gì đó)", VD:
  "Relaxing music is conducive to sleeping." => Âm nhạc thư giãn giúp/tạo điều kiện cho việc đi ngủ.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO