• Câu hỏi: Động từ thêm "to"

  Nguyễn Tuấn Anh
  Được hỏi bởi Nguyễn Tuấn Anh, vào ngày 21/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chua hieu lam?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trước tiên thì bạn nên đọc bài động từ thêm "to".

  Như phần giải thích nói, ta có cấu trúc "have + danh từ + to V", nghĩa là "có + cái gì đó + để làm gì đó". Động từ còn thiếu là "to V", nên ta loại được đáp án B và C do chúng là V-ing.

  Còn lại A "to write" và C "to write with", khác nhau ở từ "with" (với). Khi này dịch câu sang tiếng Việt thế nào thì tiếng Anh cũng vậy. Ta nói là viết với cây bút, chứ không phải là viết cây bút, nên ta chọn đáp án C nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này