• Câu hỏi: Thật phân vân khi đáp án vừa có Adj và Noun vì trước danh từ cũng có thể là 1 danh từ. Em hỏi vui tí giả sử dịch không đ...

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 12/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Thật phân vân khi đáp án vừa có Adj và Noun vì trước danh từ cũng có thể là 1 danh từ. Em hỏi vui tí giả sử dịch không được thì đáp án adj đứng trước Noun tỉ lệ đúng cao hơn Noun trước Noun không ạ!!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng như bạn nói thì khi bổ nghĩa cho một danh từ thì ta sẽ dùng tính từ nhiều hơn một danh từ khác rất nhiều nha.

  Trừ việc xét về mặt nghĩa ra, bạn có thể dùng cách này để xác định xem ta cần dùng loại từ nào để bổ nghĩa. Nếu ta đang nói về tính chất của danh từ đó, ta sẽ dùng tính từ. Nếu ta đang muốn nói rõ hơn về danh từ đó, hay muốn thu hẹp phạm vi của danh từ đó lại, ta dùng danh từ. VD:

  car key (chìa khóa xe hơi)
  => Ta biết đây là chìa khóa, nhưng nó là chìa khóa cho cái gì? Vậy thì suy ra ta dùng danh từ "car" bổ nghĩa cho nó, để thu hẹp phạm vi của danh từ "key" lại thành chỉ dành cho xe hơi.

  black key (chìa khóa màu đen)
  => Ta cũng biết đây là chìa khóa, nhưng nó là màu gì? Vậy thì khi này ta đang nói về tính chất của nó, nên phải dùng tính từ nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này