• Câu hỏi: Mạo từ

  Nguyễn Nam
  Được hỏi bởi Nguyễn Nam, vào ngày 30/07/2020
 • Cho mình hỏi sự khác biệt và cách sử dụng :

  In summer/ In the summer

  Phần sử dụng mạo từ trước mùa

  Thanks

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "In summer" (không có mạo từ) thì bạn ám chỉ hành động đó diễn ra vào mùa hè hằng năm, không nhất thiết là một mùa hè nhất định nào.

  "In the summer" (có mạo từ) thì ngược lại, thường dùng để ám chỉ mùa hè năm đó thôi, không nhất thiết là mọi năm đều vậy.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này