• Câu hỏi: Tại sao k phải là d ạ...

  CỐ GẮNG LÊN NÀO
  Được hỏi bởi CỐ GẮNG LÊN NÀO, vào ngày 10/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao k phải là d ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đó là vì "longer" đã là một tính từ so sánh hơn rồi. Mình chỉ dùng "more" để so sánh một tính từ có hơn một âm tiết nha bạn (VD: more pleasant, more careful,...). Để nhấn mạnh các tính từ so sánh thì, như trong phần giải thích nói, mình dùng "even" hay "far" trước cụm tính từ đó nha bạn (VD: even longer, far more careful,...).

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này