• Câu hỏi: Tại sao là "he won't" mà không phải "he doesn't"

  Linh May
  Được hỏi bởi Linh May, vào ngày 23/07/2019
 • Trong câu "if he won't stop crying, leave him alone" sao lại dùng won't mà không phải doesn't?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Thật ra bạn có thể dùng cả "he won't" và "he doesn't", tuy nghĩa của chúng sẽ khác một chút. Nếu dùng "he won't" sẽ có nghĩa là bạn chưa/vừa bắt đầu làm gì đó cho em bé nín, và nếu khi lúc làm em bé vẫn khóc thì hãy để em bé yên.
  Nếu dùng "he doesn't" thì có nghĩa là bạn đang làm gì đó cho em bé nín, và nếu ngay lúc này em bé không nín thì hẵng để yên.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời