• Câu hỏi: em chưa hiểu cấu trúc as to whether, ad có thể ns rõ cấu trúc và cách dùng khi nào giúp em vs...

  Congngo123
  Congngo123, hỏi vào lúc 17:57, 30/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • em chưa hiểu cấu trúc as to whether,
  ad có thể ns rõ cấu trúc và cách dùng khi nào giúp em vs

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn có thể hiểu cụm "as to whether..." là "về việc liệu (một việc có xảy ra/có thật hay không)", và sau nó sẽ luôn là một mệnh đề. Nó tương tự với "whether" chỉ khác rằng "whether" cần có cụm "or not" cuối mệnh đề của nó, còn "as to whether" thì không.

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời