• Câu hỏi: em chưa hiểu cấu trúc as to whether, ad có thể ns rõ cấu trúc và cách dùng khi nào giúp em vs...

  Congngo123
  Được hỏi bởi Congngo123, vào ngày 30/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • em chưa hiểu cấu trúc as to whether,
  ad có thể ns rõ cấu trúc và cách dùng khi nào giúp em vs

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn có thể hiểu cụm "as to whether..." là "về việc liệu (một việc có xảy ra/có thật hay không)", và sau nó sẽ luôn là một mệnh đề. Nó tương tự với "whether" chỉ khác rằng "whether" cần có cụm "or not" cuối mệnh đề của nó, còn "as to whether" thì không.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này