• Câu hỏi: Mệnh đề quan hệ

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 07/09/2020
 • https://tienganhmoingay.com/questions/8815547234/menh-de-quan-he-khong-bat-buoc/
  https://tienganhmoingay.com/de-luyen-tap/reports/4964252/
  chỗ ' we'll help you learn a host of important topics which', ý em là nếu không có phẩy trước which , có phải mình dựa vào '' which thay thế cho danh từ đứng LIỀN TRƯỚC nó'' để xác định which thay thế cho topics chứ không phải a host , từ đó chọn include thay vì includes không ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Dù có hay không có dấu phẩy thì "which" vẫn đứng ngay sau "important topics" mà, nên cả hai dạng ta đều có thể xét vào "important topics" để chọn "include".

  Tuy nhiên, việc MĐQH chia theo danh từ ngay trước nó không phải lúc nào cũng chính xác. Ta vẫn có những câu như:
  "The building with windows which was demolished was my favorite place to go." => Tòa nhà có nhiều cửa sổ mà đã bị phá hủy đã là nơi tôi thích đến.

  Trong đây, mặc dù MĐQH nằm ngay sau "windows", nó vẫn chia theo danh từ chính "the building". Vậy thì mình cần dựa vào bản thân MĐQH nói gì đế xem động từ chia theo danh từ nào.
  Về câu bạn hỏi, mình nghĩ sẽ luôn chọn "include" vì "a host of + important topics" (một loạt + các chủ đề quan trọng) bản thân nó đã là danh từ số nhiều rồi.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này