• Câu hỏi: Động từ chia thì

  Nguyen Tan Quang
  Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 26/11/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad giải thích e sao lại chọn động từ ở thì quá khứ ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như phần giải thích nói, ta cần điền một động từ vào chỗ trống. Vậy là loại được đáp án C và D (đều là danh từ).

  Còn lại đáp án A "tempted" và B "tempting", thì ngay trước chỗ trống không có trợ động từ nào cả, nên không thể điền V-ing vào như một thì tiếp diễn được. Do đó, chỉ có duy nhất đáp án A "tempted" đúng ngữ pháp.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này