• Câu hỏi: An/The amount of + danh từ không đếm được

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 27/11/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ad ơi có phải có cả ba cấu trúc an amount of, the amount of và amounts of đúng không ạ
  Em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Amounts of" chỉ là dạng số nhiều của "an/the amount of" thôi nha. Dạng số nhiều thì chia động từ số nhiều tương ứng, còn dạng số ít thì chia động từ số ít.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này