• Câu hỏi: Tại sao dùng far...

  Uyên
  Được hỏi bởi Uyên, vào ngày 01/11/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao dùng far

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như phần giải thích nói, để bổ nghĩa cho "better" hoặc bất kì tính từ so sánh hơn nào khác, ta chỉ có thể dùng "far" hoặc "much" thôi, nên bạn ghi nhớ 2 từ này nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này