• Câu hỏi: Động từ phía sau giới từ

  Chichi
  Được hỏi bởi Chichi, vào ngày 11/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao lại sử dụng quiting ở trong câu này

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Phía sau một giới từ (at, in, on...) ta phải sử dụng động từ ở dạng V-ing nha bạn. Trong trường hợp này, ta thấy có giới từ là "before" nên động từ "quit" phía sau sẽ biến thành "quitting" nhé.

  Bạn có thể tham khảo để hiểu thêm phần "Sau giới từ là gì" trong bài viết "Giới từ" nhé.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này