• Câu hỏi: Save somebody from something/V-ing

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 06/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi câu '' It will save us the _____(2) work of manually..'', vì sao không có from ạ
  It will save us FROM the _____(2) work of manually...
  dù có hay không cũng được sao ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Cụm "save somebody from something/V-ing" dùng thiên về nghĩa "giải cứu, giúp đỡ", đặc biệt là khi việc đó gây hại về sức khỏe hay tính mạng của ai đó.

  Cụm "save somebody + danh từ" dùng thiên về nghĩa "tránh mất thời gian", tức là việc này giúp ai đó tránh phải làm một việc gì đó khác phiền phức, mất thời gian, ở câu trên là việc nhập dữ liệu vào máy bằng tay.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này