• Câu hỏi: vậy nếu dùng động từ sau need thì em có thể nói là "they need to be translated" đc ko ad...

  Trang
  Được hỏi bởi Trang, vào ngày 30/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • vậy nếu dùng động từ sau need thì em có thể nói là "they need to be translated" đc ko ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Được nha bạn. Ngoài ra bạn cũng có thể nói là "they need translating". Cả 3 câu đều là những cách nói khác nhau để diễn đạt cùng 1 ý.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này