• Câu hỏi: Phân biệt ngoại và nội động từ

  Thảo
  Được hỏi bởi Thảo, vào ngày 20/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Bạn ơi cho hỏi tại sao biết improve là nội động từ hay ngoại động từ trong câu đấy ạ??

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Do ngoại động từ cần có danh từ theo sau làm tân ngữ, nếu sau động từ có chỗ trống (như câu trên) thì có khả năng nó là một ngoại động từ, cần điền một danh từ vào sau đó.

  Tuy nhiên, một vài trạng từ cũng có thể đứng sau động từ. Khi này, ta cần xét về mặt nghĩa của câu. Ở đây nếu dùng trạng từ "securely" sau đó, sẽ thành "improve securely" (cải thiện một cách an toàn, kiên cố), là không thích hợp về mặt nghĩa khi đọc mệnh đề sau dấu phẩy nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này