• Câu hỏi: Những từ hỏi + ever

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 13/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  Cho em thắc mắc một chút là:
  Tóm lại các từ "Whichever ; Whatever ; Whenever ; Whomever ; Wherever; Whoever" có 2 cách dùng:
  + Sau nó nếu là động từ -> Động từ chia số ít
  + Sau nó nếu là 1 mệnh đề. Và những từ trên đóng vai trò là tân ngữ. Nếu mệnh đề đó có chủ ngữ là 1 cụm N thì danh từ chính chia SỐ ÍT.
  Theo em hiểu vậy có sai không ạ!!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng như bạn nói thì ta có thể dùng những từ trên như một đại từ, có thể đóng vai trò là chủ ngữ trong mệnh đó (tức là có động từ số ít theo sau) hoặc đóng vai trò là tân ngữ với mệnh đề theo sau (tức là có danh từ khác làm chủ ngữ theo sau và động từ của chủ ngữ).

  Ở trường hợp thứ hai, nếu sau đó là một mệnh đề, thì chủ ngữ của mệnh đề có thể là bất kì loại danh từ nào (số ít, số nhiều, không đếm được), và động từ của nó sẽ chia theo tương ứng, không bị ảnh hưởng với những từ có đuôi -ever nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này