• Câu hỏi: Thời gian và độ thường xuyên

  Thành
  Được hỏi bởi Thành, vào ngày 28/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cau nay cau B thi co gi sai a

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu hỏi ở đây là "How often" tức là đang hỏi về mức độ thường xuyên của một sự việc. Thường khi trả lời các câu này ta có thể dùng những từ "always", "usually", "never"... Tương tự đáp án "on a quarterly basis" (3 tháng 1 lần) nghĩa là theo quý - cũng chỉ độ thường xuyên. Ta không thể trả lời câu này bằng một khoảng thời gian như "a month", "a year" được vì chúng không chỉ độ thường xuyên

  Đáp án B "For about a month" chỉ đưa ra một khoảng thời gian nhất định. Đáp án này thường được dùng để trả lời cho các câu hỏi "How long...?" (Bao lâu?). Ví dụ như: 
  How long have you studied English? (Bạn đã học tiếng Anh được bao lâu rồi?)

  For about a month (Cũng được khoảng 1 tháng rồi)

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này