• Câu hỏi: Cấu trúc so sánh nhất

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 22/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  Ở câu này, giả sử trước chỗ trống có "the" để câu C đúng ngữ pháp thì giữa C và D nếu em nghĩ thế này có bị sai ngữ pháp không ạ!
  SS nhất: the best (bản chất là tính từ ngắn good) nên sẽ + N hoặc cụm N
  SS nhất xét với tính từ dài: the most + adj + N.
  Trong câu này là "handsome(adj) man (N)" em lụi luôn "most" mà không xét đến nghĩa được không ạ!!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu trước chỗ trống có sẵn "the" mà sau chỗ trống vẫn có "handsome", thì mặc dù "the best handsome man" có thể đúng ngữ pháp nếu xem "handsome man" là một cụm danh từ và "best" đang là tính từ dùng để so sánh nhất, nhưng trường hợp này gần như là không thể xảy ra trong bài tập nha.

  Vậy nên ở đây, do không có "the" trước chỗ trống, ta nên xem "handsome" là một tính từ nằm trong cấu trúc so sánh nhất, chỉ còn thiếu "the most", nên chọn đáp án D. Đáp án C sẽ hoàn toàn không đúng được vì trong cụm đó vẫn chưa có "the", nên ta có thể dễ dàng loại đáp án này ra đầu tiên.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này