• Câu hỏi: Thì tương lai tiếp diễn

  Thanh Hoa
  Được hỏi bởi Thanh Hoa, vào ngày 21/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Sau Will phải là động từ nguyên thể chứ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Sau "will" dùng động từ nguyên mẫu là thì tương lai đơn, còn ở đây dùng "will + be + V-ing" ở thì tương lai tiếp diễn nha.

  Thật ra, ở đây sau "will" vẫn chính là động từ "be" ở dạng nguyên mẫu đó bạn.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này