• Câu hỏi: Thì Hiện tại Hoàn thành

  Việt Anh

  Được hỏi bởi Việt Anh, vào ngày 07/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chưa hiểu cấu trúc been ở đây chia theo gì?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn hãy xem qua bài Thì Hiện tại hoàn thành. Động từ của thì này có dạng "have/has + V-ed/V3", và động từ "to be" ở dạng V3 chính là "been".

  Câu trên, chủ ngữ là cụm "his performance (so far)", là một danh từ không đếm được, nên ta chia động từ "has been" cho nó.

  Về lý do vì sao sau "has been" lại là tính từ thì bạn hãy tham khảo phần giải thích, kèm theo bài Động từ nối. Động từ "to be" thuộc nhóm động từ này, có thể có tính/danh từ theo sau.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO