• Câu hỏi: Cấu trúc "help one's self to something"

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 22/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ad ơi đáp án A ấy ạ, mình thay từ “ to” bằng “ for” được không ạ
  Em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Không nha, vì như vậy sẽ thay đổi nghĩa hoàn toàn của câu.

  "Help one's self to something" là một cấu trúc riêng, có nghĩa là "tự ai đó lấy, dùng cái gì đó". Vậy "helping themselves to the food" ám chỉ rằng chính những người này đang lấy đồ ăn.

  Nếu dùng "for", cụm sẽ không là cấu trúc gì nữa, và dịch ra chỉ thành "tự giúp bản thân mình để có đồ ăn", là vô nghĩa nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này