• Câu hỏi: Every + danh từ

  Công Hậu
  Được hỏi bởi Công Hậu, vào ngày 15/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Every đi với danh từ số ít nhưng sao trong câu này every có thể đi với danh từ số nhiều là weeks được

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng là thông thường "every" đi với danh từ số ít, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ vì danh từ theo dạng "số + danh từ số nhiều". Trường hợp này tương đối ít gặp, và có thể dùng khi ta muốn nói "cứ mỗi nhiều cái thì có một cái", VD:
  "For every 10 students, there is one genius." => Cứ trong mỗi 10 học sinh thì có một thiên tài.

  Trường hợp này cũng áp dụng được với những danh từ chỉ thời gian, nhưng như mình nói thì nó khá hiếm gặp, nên bạn chỉ cần nhớ rằng có tồn tại trường hợp ngoại lệ này là được.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này