• Câu hỏi: Cho e hỏi : began là quá khứ thì động từ tiếp theo cũng phải là quá khứ chứ ạ. Đáp án C chứ ạ...

  Loan
  Được hỏi bởi Loan, vào ngày 11/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cho e hỏi : began là quá khứ thì động từ tiếp theo cũng phải là quá khứ chứ ạ. Đáp án C chứ ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Một số câu nếu như việc đó vẫn đúng với hiện tại thì ta vẫn có thể dùng động từ thì hiện tại. Câu này đang nói về việc Jeff Damon tốt nghiệp và bắt đầu làm việc trong một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ, và hiện nay ông ấy vẫn đang làm ở nơi liên quan đến chiến lược marketing này, nên mặc dù động từ "began working" phải ở thì quá khứ, động từ còn lại thì không nha (trừ khi câu cho thêm cụm từ chỉ thời gian trong quá khứ).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này