• Câu hỏi: Support là danh từ không đếm được, sao đáp án C vẫn có dạng supports? Nhờ thầy cô giảng giúp.

  Nguyễn Phương
  Được hỏi bởi Nguyễn Phương, vào ngày 15/05/2019
 • Support là danh từ không đếm được, sao đáp án C vẫn có dạng supports (danh từ số nhiều)? Nhờ thầy cô giảng giúp.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Support" nếu có nghĩa là "sự hỗ trợ, ủng hộ" thì đúng là một danh từ không đếm được. Tuy nhiên, "support" cũng có nghĩa là "một vật chống đỡ", thì lúc này nó là một danh từ đếm được nha. VD: các thanh, cột làm khung cho các tòa nhà trong Tiếng Anh có thể gọi là "building supports" nha bạn.

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này