• Câu hỏi: ad ơi cụm '' catch a flick '' ( em thấy trong câu '' Sure, we can always catch a flick this weekend. ") nghĩa là gì vậy...

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 05/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi cụm '' catch a flick '' ( em thấy trong câu '' Sure, we can always catch a flick this weekend. ") nghĩa là gì vậy ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Một số người dùng từ "flick" như là "movie", nên nó có nghĩa là "bộ phim". Vậy thì "catch a flick" sẽ có nghĩa là "xem một bộ phim" nha. Đây là một cụm từ dùng trong văn nói, chứ văn viết mình nghĩ rằng sẽ không dùng như vậy.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này