• Câu hỏi: Câu mời hỏi

  Nguyễn Hà
  Được hỏi bởi Nguyễn Hà, vào ngày 01/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Trên thực tế thì đâu có sai? Câu này đưa ra như thế có hợp lý?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Có thể về mặt ngữ pháp thì không sai, nhưng thực tế chỉ có đáp án B được sử dụng trong tiếng Anh để mời ai đó một thứ gì đó, với cấu trúc "would you like a + danh từ đếm được số ít?", hoặc là "would you like some + danh từ không đếm được?"

  Trường hợp "would you like some + danh từ đếm được số nhiều?" như đáp án A là rất hiếm gặp, có thể nói là hầu như không dùng bao giờ.
  Trường hợp "do you like...?" chỉ đơn thuần hỏi người kia có thích gì đó không thôi, không mang tính mời hỏi, nên đáp án B vẫn là chính xác nhất.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này