• Câu hỏi: Câu có 2 động từ

  Nguyễn Mạnh Hùng
  Được hỏi bởi Nguyễn Mạnh Hùng, vào ngày 15/04/2020
 • I hope no one is hurt in the attack.

  Câu trên có tận 2 động từ, xin GS Toeic phân tích ngữ pháp giúp.

  Cám ơn

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây là trường hợp dùng cấu trúc đặc biệt của động từ "hope". Sau động từ này có thể là một mệnh đề con có chủ ngữ và động từ riêng, nên "is hurt" là động từ của mệnh đề con chia theo chủ ngữ "no one", nhưng xét toàn câu thì động từ chính là "hope" chia theo chủ ngữ chính là "I".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này