• Câu hỏi: Phân biệt "admire" và "look up to"

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 04/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi ở câu '' The word "admire" in the second paragraph is closest in meaning to''
  cụm look up to cũng có nghĩa là ngưỡng mộ mà ad. vậy sao B sai ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Mình đang tìm từ gần nghĩa nhất, chứ không nhất thiết là từ có thể thay thế cho "admire" được. Nếu đứng riêng, "look up" chỉ có nghĩa là "nhìn lên", hoặc là "tra, tìm (trên mạng, trong sách)".

  Ngoài ra, mình cũng nên lưu ý rằng "admire" trong bài này có nghĩa là "chiêm ngưỡng, ngắm (một cái gì đó)". Từ "admire" với nghĩa "look up to" mà bạn đang nhắc đến chỉ được dùng cho người, với nghĩa là "ngưỡng mộ, kính nể (ai đó)", nên ngay cả khi đáp án ghi là "look up to" thì vẫn không chính xác về nghĩa nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này