• Câu hỏi: "Was/Were" trong câu điều kiện loại 2

  Nguyen Tan Quang
  Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 28/11/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad cho e hỏi e đọc trong lí thuyết thì trong câu dk động từ tobe luôn phải dùng were

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trường hợp đó chỉ áp dụng khi "to be" là động từ chính của mệnh đề điều kiện, mà trong câu trên thì động từ chính của mệnh đề này là "didn't think" rồi.

  Động từ "was" nằm trong mệnh đề con thuộc "think", trong cấu trúc "think (that) + mệnh đề", nên "to be" ở đây vẫn chia theo ngôi số nhiều/ít như bình thường. Nếu bạn muốn dùng "were" thì câu phải là:
  "If the gym weren't helping me feel better, I wouldn't be renewing my membership." (cho "weren't" làm động từ chính)

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này