• Câu hỏi: Thay MĐQH bị động bằng "to be V-ed/V3"?

  Minh
  Được hỏi bởi Minh, vào ngày 04/03/2020
 • S + V + Noun + RELATIVE CLAUSE (bị động)

  → S + V + Noun + to be V3/-ed

  Ad ơi, cho mình vài ví dụ minh họa cho cấu trúc này, và rút gọn chúng nhé!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Một vài ví dụ là:
  "There is something which has to be done." => Có chuyện gì đó phải làm.
  -> There is something to be done.
  "There is a car which should be fixed." => Có một chiếc xe hơi cần được sửa chữa.
  -> There is a car to be fixed.

  Tuy nhiên, cấu trúc chỉ nên dùng khi chủ ngữ là "there" chứ không phải một chủ thể nào, mà ngay cả khi này thì câu vẫn không sát nghĩa lắm, vì khi rút gọn sẽ không phân biệt được là "have to/should/must/need/...".

  Giả sử trong một câu dùng chủ ngữ bình thường:
  "He has a car which should be fixed." => Anh ấy có một chiếc xe cần được sửa.
  -> He has a car to be fixed. => (Vô nghĩa vì "to be fixed" khi này sẽ là của "he", nhưng anh ấy không thể được sửa được)
  -> Thay vào đó ta dùng "He has a car to fix" (Anh ấy có một chiếc xe hơi để sửa), ám chỉ rằng bản thân anh ấy sẽ sửa (to fix) chiếc xe hơi đó, mặc dù như vậy không sát nghĩa với câu gốc lắm.

  Vậy nên bạn không nên xem cấu trúc này là một cấu trúc chuyển đổi cố định, mà nên xem nó như là cách viết lại câu bằng một cách khác mà vẫn giữ lại nghĩa.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này