• Câu hỏi: Trạng từ đầu câu

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 13/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi có phải vị trí nằm đầu câu, sau đó có dấu phẩy (,) thì mình sẽ điền một trạng từ để bổ nghĩa cho cả câu phải không ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng rồi nha, và loại trạng từ dùng ở vị trí này là trạng từ đánh giá/quan điểm.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này