• Câu hỏi: Tại sao cần danh từ

  Khôi
  Được hỏi bởi Khôi, vào ngày 04/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao lại như vậy

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong câu này, phía trước chỗ trống có mạo từ "a" nên yêu cầu bắt buộc phía sau phải có một danh từ. Tuy nhiên, ta chưa thấy có danh từ nào ngoài tính từ "big". Riêng từ "big" này cũng dùng để bổ nghĩa cho một danh từ.

  Từ hai yếu tố này ta thấy cần phải chọn "disappointment" là danh từ duy nhất trong 4 đáp án và cũng hợp lý về nghĩa.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này