• Câu hỏi: Weekdays vs Weekends

  Nguyễn Hoàng Thịnh
  Được hỏi bởi Nguyễn Hoàng Thịnh, vào ngày 11/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • weekdays before 5 p.m, cũng có thể là Sunday morning mà TAMN ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Weekdays" chỉ những ngày trong tuần, tức là từ thứ Hai đến thứ Sáu. Thứ Bảy và Chủ nhật nằm trong "weekend(s)", tức là hai ngày cuối tuần nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này