• Câu hỏi: "Much of a choice"

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 15/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi ad có thể phân tích ngữ pháp của '' much of a choice.'' trong câu '' He didn't have much of a choice'' đc ko ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "much of a choice" là một cụm từ diễn đạt ý "phải chọn một lựa chọn nào đó vì không có nhiều để chọn" và giống như "much choice". "He didn't have much of a choice" chính là "He didn't have much choice" nhưng được nhấn mạnh.

  "He didn't have much of a choice" còn bằng nghĩa với "He doesn't have many options to choose from" (Anh ta không có nhiều lựa chọn)

   

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này