• Câu hỏi: "Late" là loại từ gì

  Trần Minh Quân
  Được hỏi bởi Trần Minh Quân, vào ngày 29/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • "late" trong "late this afternoon" đóng vai trò là từ loại gì?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong trường hợp này thì "late" sẽ là một trạng từ. Đáp án B là một câu trả lời vắn tắt, nên nó bổ nghĩa cho động từ đã được lược bỏ đi.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này